2013-04-24

hur skapar vi en miljö i skolan som gynnar alla?

Gårdagens dag med Lärarförbundet var oerhört intressant och givande. Gunilla Carlson Kendall, leg. psykolog, höll i heldagsseminariet med utgångspunkt i neuropsykologi och pedagogik. Fick många tankeställare och verktyg för att hantera elever med diagnoser som ADHD, autismspektrumsvårigheter och utvecklingsstörning. Vilka tecken pekar på de olika diagnoserna? Finns det hjälpmedel? Hur kan jag som lärare anpassa min undervisning efter eleven? 

Det absolut viktigaste jag vill dela med mig av (som var nytt för mig), när det gäller elever med diagnoser, är minusloopen och plusloopen. Negativ bekräftelse befäster negativt beteende och positiv bekräftelse befäster positivt beteende. Det kanske låter rätt uppenbart, men jag gillar när det är handfasta råd som detta. Att lägga fokus på vad eleven klarar, och inte vad hen inte klarar. Vad bra att du har med dig väskan/pennan/boken idag! Härligt att du är så pigg! Genom att uppmärksamma detta beteende kommer elevens beteende, och lärande, att stärkas. Babysteps.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

You go girl!